Szkolenie dla studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, grudzień 2017 r.

W dniach 8.12., 12.12., 14-15.12. oraz 20.12.2017 r. na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostało zorganizowane i przeprowadzone szkolenie na temat „Arborystyki – pielęgnacji drzew i krzewów”.

Celem zajęć warsztatowych było podniesienie kompetencji osób uczestniczących w szkoleniu, które odpowiadają faktycznym warunkom na rynku pracy.

Szkolenie zostało podzielone na 5 bloków.

1. Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym

2. Diagnostyka stanu drzew

3. Aspekty prawne pielęgnacji drzew i krzewów

4. Cięcie drzew, BHP, przedstawienie sprzętu, zasady pielęgnacji oraz ścinki drzew i krzewów

5. Wspinaczka na drzewa

Instruktorzy Wielkopolskiej Szkoły Arborystyki, prowadzący szkolenie w trzech blokach przedstawili studentom teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie diagnostyki drzew oraz zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych na drzewach.

Szkolenie zostało wzbogacone o warsztat wspinaczki na drzewa.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez p. Łukasza Dworniczaka, p. Mariusza Krynickiego, p. Macieja Motasa, p. Leszka Kwiasowskiego, p. Tomasza Franikowskiego.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.