Kurs pracy na drzewach (poziom A)
10 – 14 września 2012 r.

Od 10 do 14 września 2012 r. odbył się kurs pracy na drzewach poziom A

w Lewkowie, pod Ostrowem Wlkp.

Program kursu podstawowego poziom A obejmował:

1. Czynności przygotowawcze przed wejściem na drzewo:
* Krótka charakterystyka wybranych drzew pod kątem bezpieczeństwa,
* Ograniczenia przy pracy na drzewach,
* Wizualna ocena drzewa,
* Metody cięcia,
* Typy sojeń,
* Informacja o lokalizacji miejsca pracy.

2. Wyposażenie arborysty.
3. Węzły używane do pracy na drzewach.
4. Techniki dostępu w koronę drzewa.
5. Montaż punktu asekuracyjnego (bazy).
6. Techniki poruszania się w koronie.
7. Podstawowe techniki opuszczania konarów.
8. Ratownictwo na drzewie.

Czas trwania kursu 36 godzin,

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.