Kurs pracy na drzewach
poziom A, 22-26.09.2014 r.

 

Wielkopolska Szkoła Arborystyki w dniach od 22 do 26 września 2014 r. organizowała specjalistyczne szkolenie przygotowujące do pracy na drzewach pn. Kurs pracy na drzewach (poziom A). Zajęcia składające się z części praktycznej oraz teoretycznej, odbyły się na terenie historycznego założenia parkowego w Pawłowicach koło Wrocławia.

rogram kuru obejmował: czynności przygotowawcze przed wejściem na drzewo, wyposażenie arborysty, węzły używane podczas pracy na drzewach, techniki dostępu w koronę drzewa, montaż punktu bazowego, techniki poruszania się w koronie, opuszczanie urobku oraz ratownictwo.  Łączny czas szkolenia 40 godzin. Program szkolenia, wykaz poruszanej tematyki znajduje się w zakładce oferta.

Szkolenie zostało poprowadzone przez doświadczonych arborystów pod kierownictwem Macieja Motasa. W skład zespołu instruktorskiego wchodzili: Jerzy Nieswadba, Leszek Kwiasowski, Tomasz Franikowski oraz Marcin Tupalski, którzy z wielką pasją przekazywali niezbędną wiedzę dla przyszłych treeworker’ów.

Pięciu uczestników szkolenia  z sukcesem zakończyli kurs egzaminem, uzyskując bardzo dobre wyniki. Przebieg szkolenia można obejrzeć na zdjęciach zamieszczonych poniżej.

Uczestnikom gratulujemy wyników!

Zapraszamy wszystkich na kolejne szkolenia.

This entry was posted in ZREALIZOWANE SZKOLENIA. Bookmark the permalink.

Comments are closed.