KURS PRACY NA DRZEWACH POZIOM B – nieaktualne

Organizatorem szkolenia jest:

WIELKOPOLSKA SZKOŁA ARBORYSTYKI

 dpraca na drzewach arborysta Nazwa szkolenia:
Kurs pracy na drzewach poziom B – szkolenie specjalistyczne przygotowujące do pracy na drzewach poziom B; Praca pilarką spalinową w koronie drzewa i techniki ścinki sekcyjnej.
Czas trwania:
40 h, 5 dni –  4 dni szkolenia + piąty dzień egzamin
Koszt szkolenia:
 
 

 • Niniejszy kurs adresowany jest do osób, które posiadają już doświadczenie w wspinaczce drzewnej, ukończyły kurs podstawowy poziom A.
 • Szkolenie obejmuje pracę w koronie drzewa przy wykorzystaniu technik linowych oraz piły mechanicznej.
 • Kursant zapozna się także z technikami sekcyjnej ścinki drzew.

Program szkolenia:

 • Użycie piły mechanicznej w koronie drzewa. Techniki cięcia pilarką spalinową.
 • Techniki ścinki sekcyjnej, podstawowe sposoby opuszczania konarów / zasady bezpiecznej ścinki drzew w trudnych warunkach / dodatkowy sprzęt wykorzystywany do ścinki  sekcyjnej.
 • Ratownictwo na drzewie, w tym z peryferyjnych części korony oraz z pnia drzewa bez korony.

Wymogi uczestnictwa:

 • Dokumenty potwierdzające posiadane już doświadczenie przy pracy na drzewach np. dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia na poziom A jako potwierdzenie zdobytych umiejętności oraz uzyskanych kwalifikacji zawodowych.
 • Ukończone 18 lat.
 • Ukończony kurs pierwszej pomocy.
 • Aktualne badanie lekarskie uprawniające do pracy na wysokościach.
 • Uprawnienia do pracy pilarką spalinową.

Kursant (poziom B) ma obowiązek mieć ze sobą na szkoleniu (warunek przystąpienia do zajęć):

 • Wygodne buty robocze lub sportowe ze sztywna podeszwą i z cholewką powyżej kostki.
 • Wygodne ubranie do pracy na drzewach.
 • Ubranie przeciwdeszczowe.
 • Rękawice ochronne.
 • Okulary ochronne

Przy terminach szkoleń w chłodniejszych miesiącach (marzec, wrzesień) zalecamy posiadanie termosu z ciepłą herbatą, ciepłych rękawic, puchówki, odzieży wspinaczkowej ­lekkiej oddychającej oraz lekkiej kurtki przeciwdeszczowej.


Kursant (poziom B) musi posiadać już własny sprzęt. 

Wykaz sprzętu wymaganego do kursanta szkolenie, poziom B:

            Zestaw podstawowy.

 1. Kask w ochronnikami uszu i oczu.
 2. Uprząż biodrowa lub z pasem barkowym do pracy na drzewach.
 3. Lonża stalowa z urządzeniami asekuracyjnymi.
 4. Drzewołazy
 5. Lina o średnicy 10,5-13mm, długości minimalnej 45 metrów z zestawem asekuracyjnym do pracy w systemie liny podwójnej.
 6. Lina o średnicy 10,5 mm-13mm , długości minimalnej 45m z zestawem asekuracyjnym i zestawem podejściowym do pracy w systemie liny pojedynczej.
 7. Ochraniacz kambium (ochraniacz liny) do montażu z dołu.
 8. Zestaw rzutek i linek do montażu stanowiska z dołu.
 9. Apteczka osobista wyposażona w środki zabezpieczające rany.
 10. Piła ręczna.
 11. Odzież do pracy na drzewie, rękawiczki, buty za kostkę do pracy w drzewołazach.
 12. Pilarka jednoręczna, pilarka dwuręczna
 13. Sprzęt do opuszczania urobku: lina, stanowisko dolne z urządzeniem hamującym, stanowisko górne z blokiem.

           Zestaw rozszerzony, nieobowiązkowy – mile widziany jeżeli ktoś posiada: 

 1. Piła ręczna na wysięgniku.
 2. Apteczka stacjonarna.

Każdy z uczestników po ukończeniu kursu otrzymuje:

 • zaświadczenie – otrzymuje osoba, która uczestniczyła w kursie. Zaświadczenie uczestnictwa w kursie nie jest potwierdzeniem zdobytych umiejętności ani uzyskanych kwalifikacji zawodowych,
 • certyfikat – otrzymuje osoba, która ukończyła kurs z wynikiem ogólnym pozytywnym. Certyfikat jest potwierdzeniem zdobytych umiejętności oraz uzyskanych kwalifikacji zawodowych.

SPRAWDŹ TERMINY

ZGŁOSZENIA NA KURSSTRONA GŁÓWNA

Comments are closed.