KURS PRACY NA DRZEWACH POZIOM B

Organizatorem szkolenia jest:

WIELKOPOLSKA SZKOŁA ARBORYSTYKI

 dpraca na drzewach arborysta Nazwa szkolenia:
Kurs pracy na drzewach poziom B – szkolenie specjalistyczne przygotowujące do pracy na drzewach poziom B; Praca pilarką spalinową w koronie drzewa i techniki ścinki sekcyjnej.
Czas trwania:
40 h, 5 dni –  4 dni szkolenia + piąty dzień egzamin
Koszt szkolenia:
1 500,00 zł brutto
Uwaga! Na prośbę kursanta, istnieje możliwość dodatkowego zakupienia miejsca noclegowego oraz obiadów w pobliżu miejsca szkolenia. Aby tego dokonać, należy w formularzu zgłoszenia zaznaczyć odpowiednie pole. Dla kursów organizowanychw Pawłowicach miejsca noclegowe znajdują się na terenie Ośrodka Badań Dendrologicznych w Pawłowicach.
Nocleg – 54 zł/dobę

Na prośbę kursanta, istnieje możliwość dodatkowego zakupienia obiadów z dowozem na miejsce szkolenia. Aby tego dokonać, należy w formularzu zgłoszenia zaznaczyć odpowiednie pole.
Obiad – 25 zł/szt.


 • Niniejszy kurs adresowany jest do osób, które posiadają już doświadczenie w wspinaczce drzewnej, ukończyły kurs podstawowy poziom A.
 • Szkolenie obejmuje pracę w koronie drzewa przy wykorzystaniu technik linowych oraz piły mechanicznej.
 • Kursant zapozna się także z technikami sekcyjnej ścinki drzew.

Program szkolenia:

 • Użycie piły mechanicznej w koronie drzewa. Techniki cięcia pilarką spalinową.
 • Techniki ścinki sekcyjnej, podstawowe sposoby opuszczania konarów / zasady bezpiecznej ścinki drzew w trudnych warunkach / dodatkowy sprzęt wykorzystywany do ścinki  sekcyjnej.
 • Ratownictwo na drzewie, w tym z peryferyjnych części korony oraz z pnia drzewa bez korony.

Wymogi uczestnictwa:

 • Dokumenty potwierdzające posiadane już doświadczenie przy pracy na drzewach np. dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia na poziom A jako potwierdzenie zdobytych umiejętności oraz uzyskanych kwalifikacji zawodowych.
 • Ukończone 18 lat.
 • Ukończony kurs pierwszej pomocy.
 • Aktualne badanie lekarskie uprawniające do pracy na wysokościach.
 • Uprawnienia do pracy pilarką spalinową.

Kursant (poziom B) musi posiadać już własny sprzęt.


SPRAWDŹ TERMINYSTRONA GŁÓWNA

Comments are closed.