KURS PRACY NA DRZEWACH POZIOM A

Organizatorem szkolenia jest:
WIELKOPOLSKA SZKOŁA ARBORYSTYKI

dpraca na drzewach Nazwa szkolenia:
Kurs pracy na drzewach poziom A – szkolenie specjalistyczne przygotowujące do pracy na drzewach poziom A; Szkolenie podstawowe. Wspinaczka drzewna z użyciem technik linowych 
Czas trwania:
40 h, 5 dni –  4 dni szkolenia + piąty dzień egzamin
Koszt szkolenia:
1 350,00 zł brutto
Uwaga! Na prośbę kursanta, istnieje możliwość dodatkowego zakupienia miejsca noclegowego oraz obiadów w pobliżu miejsca szkolenia. Aby tego dokonać, należy w formularzu zgłoszenia zaznaczyć odpowiednie pole. Dla kursów organizowanych w Pawłowicach miejsca noclegowe znajdują się na terenie Ośrodka Badań Dendrologicznych w Pawłowicach. 
Nocleg – 54 zł/dobę 

Na prośbę kursanta, istnieje możliwość dodatkowego zakupienia obiadów z dowozem na miejsce szkolenia. Aby tego dokonać, należy w formularzu zgłoszenia zaznaczyć odpowiednie pole.
Obiad – 25 zł/szt.


Program szkolenia:

1. Czynności przygotowawcze przed wejściem na drzewo:

 • krótka charakterystyka wybranych rodzajów drzew pod kątem bezpieczeństwa,
 • ograniczenia przy pracy na drzewach,
 • wizualna ocena drzewa,
 • metody cięcia,
 • typy spojeń,
 • informacja o lokalizacji miejsca pracy.

2. Wyposażenie do bezpiecznej pracy na drzewie.
3. Węzły używane do pracy na drzewach.
4. Techniki dostępu do korony drzewa.
5. Montaż punktu asekuracyjnego (bazy).
6. Techniki poruszania się w koronie drzewa.
7. Podstawowe techniki opuszczania konarów.
8. Ratownictwo na drzewie.


Wymogi uczestnictwa:

 • Ukończone 18 lat.
 • Ukończony kurs pierwszej pomocy.
 • Aktualne badanie lekarskie uprawniające do pracy na wysokościach.

Kursant (poziom A) powinien mieć ze sobą na szkoleniu:

 • Wygodne buty robocze lub sportowe ze sztywna podeszwą i z cholewką powyżej kostki.
 • Wygodne ubranie do pracy na drzewach.
 • Ubranie przeciwdeszczowe.
 • Rękawice ochronne.
 • Okulary ochronne (istnieje możliwość zakupu u instruktorów podczas szkolenia).

Zapewniamy:

 • Fachową obsługę instruktorów.
 • Sprzęt do bezpiecznej wspinaczki na drzewa.

Każdy z uczestników po ukończeniu kursu otrzymuje:

 • zaświadczenie – otrzymuje osoba, która uczestniczyła w kursie. Zaświadczenie uczestnictwa w kursie nie jest potwierdzeniem zdobytych umiejętności ani uzyskanych kwalifikacji zawodowych,
 • certyfikat – otrzymuje osoba, która ukończyła kurs z wynikiem ogólnym pozytywnym. Certyfikat jest potwierdzeniem zdobytych umiejętności oraz uzyskanych kwalifikacji zawodowych.

STRONA GŁÓWNA

 SPRAWDŹ TERMINY

Comments are closed.