KURS PRACY NA DRZEWACH POZIOM A – nieaktualne

Organizatorem szkolenia jest:
WIELKOPOLSKA SZKOŁA ARBORYSTYKI

praca na drzewach Nazwa szkolenia:
Kurs pracy na drzewach poziom A – szkolenie specjalistyczne przygotowujące do pracy na drzewach poziom A; Szkolenie podstawowe. Wspinaczka drzewna z użyciem technik linowych 
Czas trwania:
48 h, 6 dni –  5 dni szkolenia + szósty dzień egzamin 
 
 
 

Program szkolenia:

1. Czynności przygotowawcze przed wejściem na drzewo:

 • krótka charakterystyka wybranych rodzajów drzew pod kątem bezpieczeństwa,
 • ograniczenia przy pracy na drzewach,
 • wizualna ocena drzewa,
 • metody cięcia,
 • typy spojeń,
 • informacja o lokalizacji miejsca pracy.

2. Wyposażenie do bezpiecznej pracy na drzewie.
3. Węzły używane do pracy na drzewach.
4. Techniki dostępu do korony drzewa.
5. Montaż punktu asekuracyjnego (bazy).
6. Techniki poruszania się w koronie drzewa.
7. Podstawowe techniki opuszczania konarów.
8. Ratownictwo na drzewie.
9. Techniki pracy na linie pojedynczej – ćwiczenia (zmiana)


Wymogi uczestnictwa:

 • Ukończone 18 lat.
 • Ukończony kurs pierwszej pomocy.
 • Aktualne badanie lekarskie uprawniające do pracy na wysokościach.

Kursant (poziom A) ma obowiązek mieć ze sobą na szkoleniu (warunek przystąpienia do zajęć):

 • Wygodne buty robocze lub sportowe ze sztywna podeszwą i z cholewką powyżej kostki.
 • Wygodne ubranie do pracy na drzewach.
 • Ubranie przeciwdeszczowe.
 • Rękawice ochronne.
 • Okulary ochronne

Przy terminach szkoleń w chłodniejszych miesiącach (marzec, wrzesień) zalecamy posiadanie termosu z ciepłą herbatą, ciepłych rękawic, puchówki, odzieży wspinaczkowej ­lekkiej oddychającej oraz lekkiej kurtki przeciwdeszczowej.


Zapewniamy:

 • Fachową obsługę instruktorów.
 • Sprzęt do bezpiecznej wspinaczki na drzewa.

Każdy z uczestników po ukończeniu kursu otrzymuje:

 • zaświadczenie – otrzymuje osoba, która uczestniczyła w kursie. Zaświadczenie uczestnictwa w kursie nie jest potwierdzeniem zdobytych umiejętności ani uzyskanych kwalifikacji zawodowych,
 • certyfikat – otrzymuje osoba, która ukończyła kurs z wynikiem ogólnym pozytywnym. Certyfikat jest potwierdzeniem zdobytych umiejętności oraz uzyskanych kwalifikacji zawodowych.

STRONA GŁÓWNA

 SPRAWDŹ TERMINY – brak

ZGŁOSZENIA NA KURS

Comments are closed.