Kurs pracy na drzewach (poziom A)
4-8.11.2013 r.

     Wielkopolska Szkoła Arborystyki w dniach od 4 do 8 listopada 2013 r. organizowała specjalistyczne szkolenie przygotowujące do pracy na drzewach pn. Kurs pracy na drzewach (poziom A). Zajęcia składające się z części praktycznej oraz teoretycznej, odbyły się na terenie historycznego założenia parkowego w Pawłowicach koło Wrocławia.

     Program kuru obejmował: czynności przygotowawcze przed wejściem na drzewo, wyposażenie arborysty, węzły używane podczas pracy na drzewach, techniki dostępu w koronę drzewa, montaż punktu bazowego, techniki poruszania się w koronie, opuszczanie urobku oraz ratownictwo.  Łączny czas szkolenia 40 godzin. Program szkolenia, wykaz poruszanej tematyki znajduje się w zakładce poniżej oraz w zakładce oferta.

      Szkolenie zostało poprowadzone przez doświadczonych arborystów pod kierownictwem Macieja Motasa. W skład zespołu instruktorskiego wchodzili: Jerzy Nieswadba, Leszek Kwiasowski, Tomasz Franikowski oraz Marcin Tupalski, którzy z wielką pasją przekazywali niezbędną wiedzę dla przyszłych treeworker’ów. Pięciu uczestników szkolenia  z sukcesem zakończyli kurs egzaminem, uzyskując bardzo dobre wyniki.

Program kursu:
1. Czynności przygotowawcze przed wejściem na drzewo
2. Wyposażenie arborysty
3. Węzły używane podczas pracy na drzewach
4. techniki dostępu w koronę drzewa
5. Montaż punktu bazowego
6. Techniki poruszania się w koronie
7. Opuszczanie urobku
8. Ratownictwo

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.